Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 hôm nay l Link vtv6 vtv5 trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020 l HranhtvĐăng ký miễn phí (free) để theo dõi video tại đây
Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 l Link vtv6 vtv5 trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020:
* 17h15 ngày 9/1: U23 Uzbekistan vs U23 Iran (C, VTV6 trực tiếp)

* 17h15 ngày 9/1: U23 Qatar vs U23 Syria (B, VTV5 trực tiếp)

* 20h15 ngày 9/1: U23 Nhật Bản vs U23 Saudi Arabia (B, VTV5 trực tiếp)

* 20h15 ngày 9/1: U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc (C, VTV6 trực tiếp)

* 17h15 ngày 10/1: U23 Việt Nam vs U23 UAE (D, VTV6 trực tiếp)

* 20h15 ngày 10/1: U23 Triều Tiên vs U23 Jordan (D, VTV6 trực tiếp)

* 17h15 ngày 11/1: U23 Bahrain vs U23 Iraq (A, VTV6 trực tiếp)

* 20h15 ngày 11/1: U23 Úc vs U23 Thái Lan (A,VTV6 trực tiếp)

* 17h15 ngày 12/1: U23 Saudi Arabia vs U23 Qatar (B, VTV5 trực tiếp)

* 17h15 ngày 12/1: U23 Iran vs U23 Hàn Quốc (C, VTV6 trực tiếp)

* 20h15 ngày 12/1: U23 Syria vs U23 Nhật Bản (B, VTV5 trực tiếp)

20h15 ngày 12/1: U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan

* 17h15 ngày 13/1: U23 UAE vs U23 Triều Tiên (D, VTV6 trực tiếp)

* 20h15 ngày 13/1: U23 Jordan vs U23 Việt Nam (D, VTV6 trực tiếp)

* 20h15 ngày 14/1: U23 Thái Lan vs U23 Iraq (A, VTV6 trực tiếp)

* 20h15 ngày 14/1: U23 Úc vs U23 Bahrain (A,VTV5 trực tiếp)

* 17h15 ngày 15/1: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc (C, VTV6 trực tiếp)

* 17h15 ngày 15/1: U23 Trung Quốc vs U23 Iran (C, VTV5 trực tiếp)

* 20h15 ngày 15/1: U23 Qatar vs U23 Nhật Bản (B, VTV6 trực tiếp)

* 20h15 ngày 15/1: U23 Saudi Arabia vs U23 Syria (B, VTV5 trực tiếp)

* 20h15 ngày 16/1: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên (D, VTV6 trực tiếp)

* 20h15 ngày 16/1: U23 Jordan vs U23 UAE (D, VTV5 trực tiếp)

VÒNG TỨ KẾT
* 17h15 ngày 18/1: Nhất B vs Nhì A (VTV6 trực tiếp)

* 20h15 ngày 18/1: Nhất A vs Nhì B (VTV6 trực tiếp)

* 17h15 ngày 19/1: Nhất C vs Nhì D (VTV6 trực tiếp)

* 20h15 ngày 19/1: Nhất D vs Nhì C (VTV6 trực tiếp)

VÒNG BÁN KẾT
* 17h15 ngày 22/1: Thắng TK2 vs Thắng TK4 (BK2, VTV6 trực tiếp)

* 20h15 ngày 22/1: Thắng TK1 vs Thắng TK3 (BK1, VTV6 trực tiếp)

TRANH GIẢI BA
* 19h30 ngày 25/1: Thua BK1 vs Thua BK2 (VTV6 trực tiếp)

CHUNG KẾT
* 19h30 ngày 26/1: Thắng BK1 vs Thắng BK2 (VTV6 trực tiếp)

#hranhtv

Nguồn: https://rmacct.org/

Xem thêm bài viết khác: https://rmacct.org/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *